Hidrogeografija

Hidrogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

• človekovi posegi v vodno bilanco ter v sestavo in dinamiko porečij ter vodnega in obvodnega prostora,
• pokrajinska, gospodarska in ekosistemska vloga ter pomen tekočih voda, jezer, močvirij, morja, ledu, podzemne vode …,
• ekstremni pretoki (poplave in suše) ter njihov vpliv na pokrajino,
• fizikalno-kemične lastnosti in kakovost vode,
• ranljivost ter onesnaževanje, regulacije in drugi antropogeni vplivi na tekoče vode, jezera, močvirja, morje, zaledenele površine, podzemne vode …,
• voda kot strateška dobrina 21. stoletja,
• trajnostno upravljanje z vodnimi viri planeta in Slovenije,
• funkcijsko vrednotenje vodnih virov Slovenije.