Italijanska druzba, kultura in literatura II

Italijanska druzba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 2
b) Italijanska literatura 2

Italijanska družba in kultura 2:
Italija na pragu tretjega tisočletja: ekonomskogeografski vidiki in njihov vpliv na družbo, multietnična kultura, antropološki vidiki, socialni vidiki, problem priseljencev; odpiranje trgovskih meja, Evropska unija itd. družbene različnosti Severne, Srednje in Južne Italije.

Italijanska literatura II: nadaljnje razprave o izbiri literarnega italijanskega jezika; Seicento: barok, melodrama; rojstvo znanstvene proze in Galileo; Settecento: Arcadia, commedia dell'arte in Goldonijeva reforma; razsvetljenstvo; neoklasicizem, romantika: Vico, Foscolo, Leopardi, Manzoni; verizem: Verga, Carducci.

- “L’Italia in cifre 2016”. Dati Istat 2016.
- Paci G. 2010. Geografia per immagini. L’Italia. Bologna: Zanichelli.
- Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identita. Roma: Donzelli.
- Petronio, G. 2000. La nuova attivita letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.