Italijanske lektorske vaje 1

Italijanske lektorske vaje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Stanič Daša

Vsebina

Študenti:
- se seznanjajo s posebnimi problematikami, ki so povezane z življenjem v Italiji,
- se seznanjajo z dvema tipoma besedila: pripovedjo in opisom,
- spoznajo besedišče, potrebno za tvorjenje pripovedi in opisa,
- se urijo v uporabi slovničnih struktur v besedilih pripovednega in opisnega tipa,
- se za boljše razumevanje in tvorjenje besedil seznanijo z osnovnimi rabami svojilnih pridevnikov, osebnih, povratnih in relativnih zaimkov, členic ci in ne, pogostejših pronominalnih glagolov (andarsene, smetterla, cavarsela, legarsela …), z osnovami stopnjevanja pridevnika in rabe ocenjenih in neocenjenih predlogov ter osnovnimi nedoločnimi zaimki.
Tematike iz italijanskega življenja: človeško telo (poimenovanja, opisi, izrazi, ki opisujejo videz, metaforični izrazi, ki izhajajo iz telesnih delov), bivališče (izbira, različni tipi, opisi), prazniki (opisi, koledar, vabila na formalne/neformalne dogodke), stereotipi o Italijanih, šege in navade (vloga družine v Italiji, Italijani kot turisti, aktualne problematike), mladi (slog oblačenja, odnosi med generacijami, študij in zaposlitev, portreti v literarnih delih), Italija in migracijski tokovi danes in v preteklosti, dosežki italijanske znanosti (dosežki znanosti in tehnike, italijanske iznajdbe, vloga made in Italy v svetu), šolanje ter univerza in študij v Italiji.
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme.