Italijanske lektorske vaje 1

Italijanske lektorske vaje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Stanič Daša

Študenti:
- se seznanjajo s posebnimi problematikami, ki so povezane z življenjem v Italiji,
- se seznanjajo z dvema tipoma besedila: pripovedjo in opisom,
- spoznajo besedišče, potrebno za tvorjenje pripovedi in opisa,
- se urijo v uporabi slovničnih struktur v besedilih pripovednega in opisnega tipa,
- se za boljše razumevanje in tvorjenje besedil seznanijo z osnovnimi rabami svojilnih pridevnikov, osebnih, povratnih in relativnih zaimkov, členic ci in ne, pogostejših pronominalnih glagolov (andarsene, smetterla, cavarsela, legarsela …), z osnovami stopnjevanja pridevnika in rabe ocenjenih in neocenjenih predlogov ter osnovnimi nedoločnimi zaimki.
Tematike iz italijanskega življenja: človeško telo (poimenovanja, opisi, izrazi, ki opisujejo videz, metaforični izrazi, ki izhajajo iz telesnih delov), bivališče (izbira, različni tipi, opisi), prazniki (opisi, koledar, vabila na formalne/neformalne dogodke), stereotipi o Italijanih, šege in navade (vloga družine v Italiji, Italijani kot turisti, aktualne problematike), mladi (slog oblačenja, odnosi med generacijami, študij in zaposlitev, portreti v literarnih delih), Italija in migracijski tokovi danes in v preteklosti, dosežki italijanske znanosti (dosežki znanosti in tehnike, italijanske iznajdbe, vloga made in Italy v svetu), šolanje ter univerza in študij v Italiji.
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme.

1. R. Bozzone Costa – C. Ghezzi - M. Piantoni, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civilta italiana per stranieri. Loescher Eduzioni, 2017.
2. S. Bertoni - B. Cauzzo - G. Debetto, Caleidoscopio italiano. Uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari, Loescher Editore, 2014, (1. del ucbenika)
3. C. Medaglia – F. Medaglia, Spazio civilta. Loescher Editore, 2013
4. A. Filippone – S. Radicchi, Caccia ai tesori, Loescher Editore, 2011, (1. del ucbenika)
5. L. Bentini - A. Borri, Leggere per scrivere, Loescher Editore, 2016, (1. del ucbenika)
6. A. De Giuli – C. Guastalla – C. M. Naddeo, Magari: Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato (libro di classe), Alma: Firenze, 2010, str. 10–81.
7. S. Bailini – S. Consonno, Ricette per parlare, attivita e giochi per la produzione orale, Alma: Firenze, 2002, str. 68–69, 73–80, 88–92, 100–106, 124–137.
8. R. Tartaglione – A. Benincasa, Grammatica della lingua italiana per stranieri. Alma Edizioni, 2015.
9. A. De Giuli – C. Guastalla – C. M. Naddeo, Nuovo Magari B2: Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma: Firenze, 2010, str. 23-32, 120-124.
10. C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma: Firenze, 2009, str. 63–68.
11. L. Costantini – A. Montesi – P. Tomassini, Per un pugno di corti: L'italiano attraverso i cortometraggi A1 –B2 Guerra Edizioni: Perugia, 2008, str. 65–90.
12. M. Mezzadri – L. Pederzani, Civilta punto it. Guerra Edizioni: Perugia, 2007, str. 33–35, 44, 63–67.
13. S. Bertoni – S. Nocchi, Le parole italiane: esercizi e giochi per imparare il lessico. Alma: Firenze 2003, 22008, 118 str.
14. G. Aprile, Italiano per modo di dire, Firenze: Alma, 2008, str. 9–27.
15. Izbrani aktualni casopisni clanki v papirni obliki ali na spletu (La Repubblica, Corriere della sera, Il Sole 24 ore, Panorama, Focus, Airone, L'Espresso itd.).