Angloameriške feministične literarne študije

Angloameriške feministične literarne študije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Usvajanje zavedanja in sposobnost obravnave leposlovnega besedila kot zgodovinsko specifične in kulturno determinirane semiotično materialne prakse, kot komunikacijskega dogodka in diskurzivnega dogodka; kot dela družbenega sistema, ki ga v njegovih binarno družbeno-spolnih shemah utrjuje ali pa preizprašuje, preči in kaže na drugačne možne oblike bivanjskosti (Wolfang Iser, Jacques Derrida,

Razvijanje poznavanja in uporabe osnovnih feminističnih kritik teorij in mehanizmov delovanja moči (Foucault, itd.); izgrajevanje sposobnosti uporabe tega feminističnega analitičnega instrumentalija skozi diskurzivno obravnavo leposlovja feministično-literarne teorije formiranja in delovanja subjektivite: marksistični materializem, psihoanaliza (Soshana Felman), poststrukturalizem (Judith Butler), postkolonializem (Gayatri Spivak)

Leposlovje/Fiction:
- Carter, Angela. The Bloody Chamber. London : Vintage Books, 2007.
- Churchill, Caryl. Top Girls. London : Methuen Drama, 2009, cop. 2008.
- Churchill, Caryl. Vinegar Tom. London : TQ Publications, 1978.
- Cisneros, Sandra. The House on Mango Street.
- Donoghue, Emma. Kissing the Witch: old tale in new skins. New York: Joanna Cotler Books; HarperCollins, 1999.
- Gilman, C. Perkins. 1996. "The Yellow Wallpaper." Great Short Stories by American Women. New York: Dover Publications.
- Morrison, Toni. The Bluest Eye. New York : A. A. Knopf, 2006.
- Walker, Alice. Color Purple. Orlando: Harcourt, 2003.
- Winterson, Jeannette. Oranges ar not the Only Fruit. New York: GrovePress, 1987.
- Woolf, Virginia. Orlando. London: Penguin Books, 1998.
I- zbrana dela/selected items from iz Gubar, S. in Gilbert, M. 1996. The Northon Anthology of Literature by Women in English.

Teorija/theoretical works
Izbrana dela iz/selected items from:
- Humm, Maggie, ed. 1995. Practicing Feminist Criticism: An Introduction. London: Prentice Hall/HarvesterWheatsheaf.
- De Lauretis, Teresa. 1987. Technologies of gender: Essays on Theory, Film, and Fiction . Houndmills, Baingstoke in London: Macmillian.
- Eagleton, Mary. 1996. Feminist Literary Theory: A Reader. Oxford in Cambridge: Blackwell.
- Warhol, Robyn in Herndl, Diane Price. 1997. Feminism: an anthology of literary theory and criticism. MacMillian Press.
- Woolf, Virginia. 2004. A Room of one’s Own. London: Penguin Books. ali Three Guineas. Harmondsworth: Penguin Books.

Izbrana dela iz člankov objavljenih v relevantnih publikacijah s področja feminističnih literarnih ved in feministične teorije/And selected articles published in feminist literary journals and other relevant fields of social studies.