Antična filozofija 2

Antična filozofija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Izbrane teme, avtorji in spisi iz grške in rimske antične filozofije.
1. Obravnava posameznih filozofskih vprašanj ter razvoj temeljnih filozofskih pojmov pri grških in rimskih avtorjih. Nastanek filozofske terminologije ter njen prenos v latinski jezik. Vprašanje prevedljivosti filozofije.
2. Izbrani antični filozofski avtorji in analiza njihovih del ali odlomkov njihovih del. Pomen nekaterih manj znanih avtorjev in filozofskih šol.
3. Zgodovina vplivov antične filozofije v času antike in kasneje.

Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012: Empedokles (zv. 2, str. 105–199); Anaksagora (zv. 2, str. 595–609); Demokrit (zv. 2, str. 895–963). COBISS.SI-ID - 264441344
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 887–914 (Menon; 286–337 (Sofist); 958–967 (Ion); 1646–1665 (Sedmo pismo). COBISS.SI-ID - 215101184
Aristotel, Kategorije, Ljubljana 2004, str. 9–19. COBISS.SI-ID - 216900352
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999, str. 3–44 (1. knj.); 75–84 (4. knj.). COBISS.SI-ID - 104366592
Mark Avrelij, Dnevnik cesarja Marka Avrelija, Ljubljana 1988 (in ponat.). COBISS.SI-ID - 3776000
Epiktet: Izbrane diatribe in Priročnik, Ljubljana 2001, str. 119–151. COBISS.SI-ID - 111741952
Plotin, O večnosti in času, Ljubljana 2006, str. 9–91. COBISS.SI-ID - 225422592
Porfirij, Uvod, Filozofski vestnik, št. 1 (2004), str. 7–29. COBISS.SI-ID - 22424621

Priporočena literatura:
Reale, G., Zgodovina antične filozofije, Ljubljana 2002, 4 zv. (izbrana pogl.).
Colli, G., Rojstvo filozofije, Ljubljana 2010.
Zore, F., Obzorja grštva, Ljubljana 1997, predvsem str. 37, 64–70, 79–83, 108–120.
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 533–573 (Fajdros); 434–485 (Fileb); 342–391 (Politik).
Aristotel, Nikomahova etika, Ljubljana 1994, str. 7–73, 185–195, 322–328.
Aristotel, Fizika, Ljubljana, 2004, str. 59–82, 87–89, 108–113, 129–136, 152–157, 223–246.
Plutarh, O ljubezni, v: Dialogi o ljubezni, Ljubljana 2005, str. 21–70.
Plotin, Zbrani spisi, Ljubljana 2016 in naprej, str. 211–247 (O Dobrem ali o Enem).
Proklos, Prvine bogoslovja, Ljubljana 1997, str. 1–144.