Avdiovizualno prevajanje

Avdiovizualno prevajanje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Vsebina

Predavanja:
Namen predmeta je predstaviti značilnosti avdiovizualnega prevajanja in študentom dati teoretično osnovo za delo pri seminarskih vajah iz avdiovizualnega prevajanja.
Obravnavane teme: kratek pregled zgodovine avdiovizualnega prevajanja; zunanji dejavniki, ki omejujejo avdiovizualno prevajanje: usklajenost besedila s sliko, bralne zmožnosti gledalcev; pojem povprečnega gledalca; avdiovizualni prevod kot del polisemiotičnega besedila; oblikovanje podnapisov; načela zgoščevanja besedila v podnapisih; posebnostin jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim; podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov; podnaslavljanje, sinhronizacija in brani komentar; podnaslavljanje za slušno prizadete.

Seminar:
Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih žanrov in z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.
Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst –
prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; prevajanje jezikovnih in jezikovno-slikovnih iger v dialogu; podnaslavljanje gledaliških in drugih umetnostnih besedil; prevajanje po danih časovnih kodah.