Britanski kulturni modul

Britanski kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Belak Mojca, prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Predmet sestavljata dva sklopa:
• Predavanja Angleška romantika
• Vaje Britanska družba in kultura
Angleška romantika
• Pojav (pred)romantike kot reakcija na predhodno klasicistično doktrino pisanja in duhovno percepcijo sveta
• Razumevanje romantike s stališča družbeno-ekonomskih posledic industrijske revolucije
• Analiza in interpretacija izbranih temeljnih proznih besedil angleške romantike
• Medkulturne in medbesedilne povezave med angleškim in slovenskim slovstvom, tako v obdobju romantike kot tudi pozneje, s posebnim poudarkom na vplivih angleških avtorjev na slovensko literarno produkcije
• Pojav specifičnih romantičnih idej oziroma konceptov kot npr. nacionalni romanticizem, svetobolje, helenizem, ljudske kulture in jezika, nacionalnega epa ipd.

Britanska družba in kultura
Stereotipi, britanski humor, monarhija, izbrana poglavja iz britanske zgodovine, britanski mediji, izobraževanje, sodstvo, socialni razredi, verska in rasna vprašanja, Anglija, Wales, Irska, Škotska