Etnologija Afrike

Etnologija Afrike

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Uvodoma splošen geografski, jezikovni in zgodovinski pregled. Poskusi in problematika etnoloških regionalnih klasifikacij. Čezatlantsko suženjstvo in suženjstvo v Afriki, antropološki pristopi k diahronemu in sodobnemu suženjstvu. Potek kolonizacije, različni tipi kolonizacije in kolonialne uprave. Problematičnost razmerja med antropologijo in kolonializmom. Zgodovinski pregled predvsem britanske in francoske antropologije v Afriki (avtorji, metode, teoretska vprašanja, koncepti). Strukturni funkcionalizem in z njim povezani koncepti politične organizacije in sorodstva, problem pojma plemena. Razvoj urbane antropologije v Afriki, etničnost in identitete. Francoska antropologija, specifike metodologije, Griaule in Dogoni. Neodvisnost in z njo povezane ideologije in gibanja (négritude, panafrikanizem, afriški nacionalizem…) ter kritika antropologije (od zunaj in od znotraj). Spremembe v antropologiji po neodvisnosti. Antropološka obravnava nekaterih tematskih sklopov: antropologija razvojne pomoči, migracije v Afriki, iz Afrike in v Afriko, afriški film, pastirski nomadizem, turizem, razmerja med spoloma, odraščanje, religija, konflikti, neokolonializem in globalizacija v Afriki. Orientalizem in okcidentalizem na primeru Tuaregov. Diahron pregled razmerja med Slovenijo in Afriko in posledice za antropologijo Afrike v Sloveniji.