Etnologija Evrope

Etnologija Evrope

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan

Vsebina

Geneza etnologije Evrope v zgodovini discipline in predhodne oziroma vzporedne poddiscipline (statistika, etnografija, folkloristika, Volkskunde…). Kratek pregled starejše etnologije Evrope (etnogeneza evropskih ljudstev in rasno-kulturne teorije o migracijah ljudstev, kulturna arealizacija…). Različne regionalne členitve Evrope. Problematika razmejevanja Evrope od drugih geografsko-kulturnih celin (zlasti na vzhodu in jugu); orientalistični diskurzi o Evropi in Drugih. Inkluzivistične in ekskluzivistične kulturne definicije Evrope. Evropa nacij, Evropa regij ali Evropa ljudstev? Kreacija nacionalnih identitet in evropski nacionalizmi. Etnoregionalizmi in etnonacionalizmi (padanski, okcitanski, istrski, baskovski…). Kulturni rasizmi, populizmi, skrajno desna identitetna gibanja. Rabe (in zgodovina) etničnih mitov, nacionalnih ideologij in imperialnih dediščin. Sedanji in pretekli procesi 'nadnacionalne' invencije etnokulturnih identitet (keltomanija, slavofilija, evrazijstvo…). Sodobni procesi evropske integracije, etnologija Evropske unije. Multikulturnost in kreolizacija.