Etnološko konservatorstvo

Etnološko konservatorstvo

Ure predavanj:50

Ure seminarjev:0

Ure vaj:10

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Čebron Lipovec Neža, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vsebina

Vsebino predmeta začrtujejo štirje temeljni tematski sklopi: zgodovina razvoja varstvenih prizadevanj in konservatorstva doma in po svetu; metode, tehnike in metodologija etnološkega konservatorstva; modeli varstva ter oblike standardov dela in normativnega ter obligatornega varstva na lokalni, nacionalni in eksteroceptivni ravni. Kjučni poudarek je na seznanjanju in uveljavljanju etnoloških vidikov prepoznavanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter razvijanju specifičnih in kompatibilnih metod dela za izrazito interdisciplinarno usmerjeno spomeniškovarstveno dejavnost. Poudarek je tudi na krepitvi in razvijanju tradicionalnih varstvenih kompetenc po strokah in uveljavljanju sodobnih etnoloških pogledov na varovanih območjih in dediščini oz. spomenikih. Teorije varstva so predstavljene primerjalno s tujimi okolji – tistimi, kjer so v varstvenih ustanovah zastopani etnologi, in tistimi, v katerih za t. i. etnološko dediščino skrbijo druge, zlasti naravoslovne vede. Za uveljavljanje varstvenih načel so izpostavljena aplikativna področja varstva, kot so prostorsko urejanje, oblike pravnega varstva, oblike agrarnega, obrtniškega in industrijskega gospodarstva, turizem, izobraževanje na vseh stopnjah pedagoških procesov, andragoško izobraževanje in popularizacija dejavnosti.