Geografija naravnih nesreč

Geografija naravnih nesreč

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:0

Ure vaj:5

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

• naravne nesreče kot del pokrajinske stvarnosti,
• teoretske osnove tveganja in ogroženosti ob naravnih nesrečah,
• vrste naravnih nesreč, načini delovanja, destruktivni učinki naravnih nesreč v Sloveniji in po svetu (potresi, zemeljski plazovi, poplave, vremenske ujme, biološke in antropogene nesreče) ter možnosti prilagajanja in varstva pred njimi,
• človek kot preoblikovalec okolja in njegova vloga pri pojavljanju naravnih nesreč,
• sociološki in psihološki vidiki naravnih nesreč in varstva pred njimi,
• družbenogeografski dejavniki zmožnosti odzivanja družbe na grožnje naravnih nesreč,
• organiziranost in delovanje družbe ob naravnih nesrečah,
• metodologija ugotavljanja nevarnosti, tveganja in ogroženosti ter aplikacija pri odločanju in načrtovanju razvoja.