Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu

Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lughofer Johann Georg

Vsebina

Mitizacija Habsburžanov, ki je doživela enega vrhuncev v 19. stoletju – kljub pojemajoči politični vlogi dinastije (ali pa ravno zaradi nje), še danes nikakor ni končana.
Nastanek in utrjevanje habsburškega mita, politični interes, spreminjanje in funkcija mita bodo prikazani na primerih literarnih del avtorjev, kot so npr. Nestroy, Grillparzer, Hoffmannshtal, Kraus, Werfel ali Roth, ter v filmih režiserjev, npr. Ernsta Marischka (Sissi-Trilogie).
V ospredju zanimanja bo tako znamenita teza o habsburškem mitu Claudia Margisa; habsburška dinastija pa bo po drugi strani predstavjena tudi kot kraj spomina, s čimer bomo lahko podrobneje osvetlili, kako se je spreminjala recepcija skozi čas.