Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, red. prof. dr. Simoniti Vasko

Vsebina

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od raziskovalnega zanimanja študentov.