Knjige in mediji

Knjige in mediji

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej, izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

• Slovenske in svetovne medijske prakse.
• Koncept javnih medijev.
• Knjige in knjižne vsebine v tiskanih in elektronskih medijih v Sloveniji in svetu.
• Žanri medijske prezentacije.
• Literarne recenzije, knjižna publicistika, knjižne pogovorne oddaje v elektronskih medijih, blogi, vplivneži na družbenih omrežjih …

BRIGGS, Asa, BURKE, Peter (2005). Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia. COBISS.SI-ID - 221968384

ANDERSON, Benedict (1998). Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 238377472

CHAPPEL, Warren in BRINGHURST, Robert (1999). A Short History of the Printed Word. Vancouver: Hartley and Marks Publishers. COBISS.SI-ID - 1364334