Latinščina za franciste A1

Latinščina za franciste A1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi časov prezentove osnove), 1., 2. deklinacija (samostalniki in pridevniki), 4. in 5. deklinacija, nekateri vprašalni zaimki, osebni in svojilni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni…) in predlogi (tudi kot predpone).
Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji francoska leksika).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Francije).

ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 220444672
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 COBISS.SI-ID - 123934208 ali
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973 COBISS.SI-ID - 7424513

Priporočena literatura:
Quesemand, A., 40 leçons pour découvrir le Latin, Éditions Pocket, Pariz 1998
Cart, A., Grimal, P., Lamaison, J., Noiville, R., Grammaire Latine, Nathan, Pariz 1991
WIESTHALER, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-

Tujejezični slovarji, npr:
Gaffiot, F., Le Gaffiot de Poche, Dictionnaire Latin-Français, Hachette, Pariz 2001
Dubois, J., Mitterand. H., Dauzat, A., Grand dictionnaire étymologique et historique du Français, Larousse, Pariz 2006
Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
GRIMAL, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003