Latinska stilistika

Latinska stilistika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David

Prevajanje:
• prevajanje daljših slovenskih besedil v latinski jezik
• prevajanje odlomkov iz izvirnih latinskih besedil v slovenščino
Latinski jezik: širjenje poznavanja skladenjskih in stilističnih zakonitosti latinskega jezika na podlagi tekstovne analize izbranih odlomkov latinskih avtorjev iz različnih obdobij.

• odlomki izvirnih besedil latinskih avtorjev iz antike, srednjega veka ter iz humanistične in neolatinske književnosti;
• izbor slovenskih besedil (predloge za prevod v latinščino).
· F. Wiesthaler, Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993. COBISS.SI-ID – 36707072
· večji tujejezični slovarji
· H. Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, völlig neu bearbeitet von Thorsten Burkard und Markus Schauer, Darmstadt 2000. COBISS.SI-ID – 16835682
· J. Ph. Krebs - J. H. Schmalz, Antibarbarus der lateinischen Sprache, Basel 1905-1907 (Darmstadt 1984). COBISS.SI-ID – 101992192
· A. Springhetti, Lexicon linguisticae et philologiae, Roma 1962; COBISS.SI-ID – 26062178
· Slovenski pravopis, ZRC: Delo, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID – 122266368
· Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID – 220233728