Metafizika

Metafizika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Strahovnik Vojko

O pojmu metafizike. Metafizika kot filozofska disciplina. Neulovljivost in večpomenskost pojma metafizike. Onto-teologija in metafizike. Odnos med ontologijo in metafiziko. Metafizika in pojmi substance, nadčutnega, presežnega, nadizkustvenega, večnega, duše, Boga, lepega in dobrega. Metodološki vidiki metafizike. Metafizika kot metoda in kot samostojno predmetno področje: Bog, duša, svet. Odnos med »prvo filozofijo« in teodicejo. Metafizika v dobi novoveških sistemov. Kritika metafizike. Metafizika in konec filozofije. Postmetafizika. Metafizika in sodobna filozofija. Izbrana metafizična vprašanja (obstoj vrednosti v svetu, odnos med dušo in telesom ipd.)

Izbor odlomkov iz spodaj navedene literature:

Aristotel. 1999. Metafizika. Ljubljana: ZRC. COBISS.SI-ID - 104366592
M. Heidegger. 1967. Kaj je metafizika, v: Izbrane razprave. Ljubljana: CZ. COBISS.SI-ID - 5552897
D. Hume. 2008. A Treatise of Human Nature. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 38728034
G. E. Moore, G.E. 2000. Principia Ethica. Ljubljana: Študentska založba, str. 181-201. COBISS.SI-ID - 107006720
C. M. Korsgaard. 1996. The Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge University Press. LINK: https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
P. van Inwagen. 1993. Metaphysics. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 3912546
M. Heidegger. 1967. Izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 5552897
W. V. O. Quine. 2001. O tem, kar obstaja. Analiza 5(4), str. 53–66. COBISS.SI-ID - 67716608
A. Schopenhauer. 2008. Svet kot volja in predstava. Ljubljana: Društvo Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 240544000
M. Heidegger. 1995. Uvod v metafiziko. Ljubljana: Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 53056256
R. Grossmann. 1992. The Existence of the World. London: Routledge. COBISS.SI-ID - 56847360
C. Tóth. 1998. Metafizika čutnosti. Ljubljana: ZIPS. COBISS.SI-ID - 77871360