Mladinska književnost v angleščini

Mladinska književnost v angleščini

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Sodobni pogledi na mladinsko književnost.
Književno besedilo in ideologija.
Mladinska književnost v medkulturnem položaju.
Medbesedilnost.
Lingvistika, stilistika in mladinska književnost.
Najstnik, mlajši odrasli bralec in vizualno podprta pripoved.
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu.

• Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., McCallum, R. 2008. New World Orders in Contemporary Children's Literature. Houndmills, Basingstoke in New York. Palgrave: Macmillan.
• Bradford, C. Mallan, K. 2011. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. New York in Houndmills. Palgrave: Macmillan.
• Hunt, P. 2004. International Companion Encyclopedia of Children's Literature. New York: Routledge.
• Zipes, J. 2010. The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-Tale Films. London, New York: Routledge.
• Zipes, Jack. 2013. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.
• izbrani članki in knjiž. besedila po dogovoru/ selected articles and literary texts