Mladinska književnost v angleščini

Mladinska književnost v angleščini

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

Sodobni pogledi na mladinsko književnost
Književno besedilo in ideologija
Mladinska književnost v medkulturnem položaju
Medbesedilnost
Lingvistika, stilistika in mladinska književnost
Najstnik, mlajši odrasli bralec in vizualno podprta pripoved
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu.