Napredne metode za geografe

Napredne metode za geografe

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

• nadgradnja večvariatnih statističnih metod v geografiji: analiza glavnih komponent in faktorska analiza, diskriminantna analiza, njihova poizvedovalna in napovedovalna uporaba,
• namen in značilnosti strojnega učenja/ podatkovnega rudarjenja v geografiji, razmerja med statistiko in strojnim učenjem, pregled algoritmov v strojnem učenju in orodij za njihovo izvedbo,
• temelji metode odločitvenih dreves: regresijska in razvrščevalna drevesa, izbrane metode cepitve, binarna in večsmerna cepitev vozlišč, nadomeščanje napovedovalnih spremenljivk, mere točnosti napovedi, različni pristopi k vrednotenju napovedi modela, možni pristopi k izboljševanju rezultatov metode odločitvenih dreves,
• uporaba python skriptov v izvajanju geoinformacijskih nalog: spletni viri python skriptov, vodeno (skupinsko) in samostojno sezanjanje in usposabljanje za uporabo skriptov za izvedbo geoinformacijskih nalog,
• pisna projektna naloga (s samostojno izvedenimi primeri uporabe večvariatnih statističnih metod, odločitvenih dreves ter lastnega python skripta), dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.