Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Osnove morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, nekatere posebnosti besedotvorja in besedišče vse na nivoju A1 .