Osnove humanistične misli

Osnove humanistične misli

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor

Vsebina

Predmet obravnava začetke etične in literarne refleksije o človeku kot avtonomnem in svobodnem bitju, ki ga spremljata načelo svobodne izbire in princip dolžnosti in odgovornosti. Predstavljeni so ključni primeri iz grške antike – tako literarni (Sofokles, Antigona), kot družbeni (polis) – pojem človeka kot osebe, biblijska tradicija, nato pa razvoj humanističnih disciplin v začetku novega veka. Tu so podrobneje obravnavani avtorji, ki so podali osnovo za moderno kritično interpretacijo klasičnih besedil (L. Valla, Erazem R.), hkrati pa odprli pot metodi introspektivne zavesti, osebni etični odgovornosti (Luther) in novemu pedagoškemu poklicu (Jan A. Komensky). Na tej razvojni poti se je pozneje razvilo gibanje eksistencializma (Kierkegaard) in personalizma, do njunih kulturnih in nazorskih izrazov v sodobni evropski družbi in misli (G. Marcel, E. Mounier, E. Kocbek, N. Berdjaev, J. Royce).