Osnove tematske kartografije

Osnove tematske kartografije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Repe Blaž

Vsebina

• uvod v kartografijo,
• zgodovina kartografije in geografske vizualizacije,
• splošna kartografija in kartografske projekcije,
• temelji grafičnega oblikovanja,
• uporaba GNSS tehnologije pri geografskem delu,
• tematska kartografija:
? informacijski vidiki kartografskega sporočanja,
? kartografski viri,
? snovanje in oblikovanje zemljevidov,
? osnove uporabe izbranega geoinformacijskega programskega orodja (ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS Online ali QGIS),
? uvajanje v izdelavo zemljevidov s pomočjo geoinformacijskih orodij,
? samostojna priprava in izdelava tematskega zemljevida.