Portugalščina 1

Portugalščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Muller Blažka, lekt. dr. Medvedšek Mojca

Vsebina

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah vzetih iz različnih medijev in literature;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba Presente do indicativo (pravilni in nepravilni glagoli
- opozicija ser / estar / haver (najpogostejše rabe)
- nekatere glagolske perifraze z nedoločnikom in gerundijem.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- razširjenost portugalskega jezika po svetu
- geografske značilnosti Portugalske in Brazilije ter bivših portugalskih kolonij
- razvoj in pomen portugalske in brazilske glasbe, umetnosti, literature