Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zlatnar Moe Marija

Vsebina

Študentke in študentje spoznavajo značilnosti tvorjenja oziroma prevajanja humanističnih besedil v slovenščini in angleščini; s posebnim poudarkom na kulturnih razlikah, ki se zrcalijo v žanrskih značilnostih. Poudarja se razlika med usmerjenostjo na avtorja, ki je značilna za slovenska besedila, in usmerjenostjo na bralca, ki je značilna za angleška besedila. Analizirajo se izbrani primeri humanističnih besedil iz obeh okolij; poudari se pomen poznavanja področja, zato se na tej prvi stopnji srečujejo z besedili, ki so jim pojmovno bližje (s področja književnosti, popularne filozfije, jezikoslovja).