Rimska arheologija - izbrana poglavja

Rimska arheologija - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žerjal Tina, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.
Izbrana poglavja iz rimske arheologije. Predavanja in seminarji spremljajo raziskovalno delo katedre. Poglobljeno se predstavi stanje in teoretska umeščenost vedenja o izbrani temi in preskusijo raziskovalni pristopi in postopki.

1. Bibliotheca classica selecta (KU Leuven), http://bcs.fltr.ucl.ac.be
2. L'Année philologique. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-romaine, Paris, in http://www.anneephilologique. com/aph/
3. Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, Munchen, in
http://www.gnomon.kueichstaett. de/Gnomon/fr/Gnomon.html
4. HOPWOOD K., Ancient Greece and Rome. A Bibliographical Guide, Manchester, New York, 1995
5. POUCET J., HANNICK J.-M., Aux sources de l'Antiquité gréco-romaine. Guide bibliographique, 6e éd., Namur, Artel, 2000 (351 str.)
6. Fasti archaeologici. Annual Bulletin of Classical Archaeology.
7. DAI Archaeologicshe Bibliographie – Dyabola (CD-rom)
8. Amfore: http://www.chass.utoronto.ca/amphoras/project.html
9. Instrumentum (mat. kultura): http://www.gaulois.org/instrumentum/BIBLIO.INSTR.HTM
10. Pregled specializiranih elektronskih bibliografij – Diotima: http://www.stoa.org/diotima/search.shtml (bibliography)

Večino naštete literature predstavljajo bibliografske zbirke, ki jih študentje konzultirajo po potrebi oz. napotkih učitelja. / Most of the given literature is represented by bibliographic collections to be consulted according to the lecturer's instructions.