Seminar iz obče zgodovine srednjega veka

Seminar iz obče zgodovine srednjega veka

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

Tematsko so seminarji zelo raznovrstni. V seminarju se vsako leto obravnavajo drugi tematski sklopi za občo zgodovino srednjega veka, ki omogočajo samostojno študentsko delo.