Sodobna angleška dramatika

Sodobna angleška dramatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj angleške dramatike 20. stoletja s poudarkom na angleški dramski produkciji po 2. svetovni vojni
Oris specifičnih potez sodobne angleške dramatike
Analiza in interpretacija izbranih del angleške dramatike
Pregled vpliva angleške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film)
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne angleške dramatike z naknadno diskusijo

Innes, C. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993.
Pfister, Manfred. The Theory and Analysis of Drama (European Studies in English Literature). Prev. John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Zeifman, H. & Zimmerman C. Contemporary British Drama: 1970-1990. Houndsmill: Macmillan Press, 1993.
The Methuen Book of Modern Drama: Plays of the '80s and '90s. London: Methuen Publishing Ltd., 2001.
Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na začetku semestra. /The reading list of literary and other works to be provided at the beginning of the semester.