Sodobna francoska književnost

Sodobna francoska književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Predavanja natančno predstavljajo izbor šestih reprezentativnih del sodobne francoske književnosti (natančen izbor bo prilagojen predznanju študentov in razvoju sodobne francoske književnosti).
Predstavitev vsebuje analizo z več zornih kotov (naratološka, psihoanalitična in medbesedilna analiza).

J. Bersani in dr., La littérature en France de 1945 a 1968, Paris, Bordas, 1982. 863 str.
J. Bersani in dr., La littérature en France depuis 1968, Paris, Bordas, 1988. 863 str.
Bernard Lecherbonnier in dr., Littérature française. Textes et documents. XXe siecle. Livre du professeur, Paris, Nathan, 1997. 896 str.
Henri Mitterrand [ur.], Littérature française. Textes et documents. XXe siecle, Paris, Nathan, 1989. 128 str.