Srednjeveška in renesancna filozofija 1

Srednjeveška in renesancna filozofija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, red. prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobjih patristike, srednjega veka in renesanse.
1. Grška in latinska patristika – krščanstvo in filozofija. Avguštin in Dioniozij Areopagit.
2. Sholastika. Tomaž Akvinski.
3. Renesančna filozofija: Novo razumevanje človeka in sveta. Prehod k novoveški filozofiji.