Starejša italijanska književnost

Starejša italijanska književnost

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Lazar Kristina, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet uvaja študenta v literarnoteoretske in literarnozgodovinske značilnosti italijanske književnosti v obdobju od 13. do 17. stoletja: sicilijanska pesniška šola, sladki novi slog, Dante, geneza in razvoj renesanse, Boccaccio in Petrarka, renesančna komedija, renesančni traktat (Bembo, Machiavelli, Castiglione), renesančni viteški in junaški ep ter baročna književnost.