Uvod v globalizacijske študije

Uvod v globalizacijske študije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Vsebina

Predmet je zastavljen interdisciplinarno in seznanja s prevladujočimi definicijami, teoretskimi ter avtorskimi pristopi (Giddens, Scholte, Held, McGrew, Sassen. Kaldor, Beck, Urry, Bauman, Archibugi, Nye, Hedetoft, Tomlinson, Appadurai, Hopkins idr.) na tem področju. V drugem delu so predstavljene sociološke posledice, ki jih ima globalizacija na izbrana področja v družbi, kulturi, politiki. V tretjem delu bodo posebej izpostavljeni problemi demokratizacije globalizacije oz. globalizacije demokracije in obravnava vzrokov in posledic globalizacije v smislu transformacije družbene geografije ter rasti suprateritorialnih in supranacionalnih prostorov.