Uvod v globalizacijske študije

Uvod v globalizacijske študije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Predmet je zastavljen interdisciplinarno in seznanja s prevladujočimi definicijami, teoretskimi ter avtorskimi pristopi (Giddens, Scholte, Held, McGrew, Sassen. Kaldor, Beck, Urry, Bauman, Archibugi, Nye, Hedetoft, Tomlinson, Appadurai, Hopkins idr.) na tem področju. V drugem delu so predstavljene sociološke posledice, ki jih ima globalizacija na izbrana področja v družbi, kulturi, politiki. V tretjem delu bodo posebej izpostavljeni problemi demokratizacije globalizacije oz. globalizacije demokracije in obravnava vzrokov in posledic globalizacije v smislu transformacije družbene geografije ter rasti suprateritorialnih in supranacionalnih prostorov.

Izbrana poglavja iz:
• Beck, Urlich. 2003. Kaj je globalizacija? : zmote globalizma-odgovori na globalizacijo. Ljubljana : Krtina. COBISS.SI-ID – 126380288
• Held, David ur. 2000. A globalizing world? : culture, economics, politics. London ; New York : Routledge. COBISS.SI-ID – 20088413
• J. Scholte (2000, 2005) Globalization – A Critical Introduction, London. COBISS.SI-ID – 24419165
• J. Urry (2003) Global Complexity, Oxford. COBISS.SI-ID - 21643357