Uvod v mitologijo

Uvod v mitologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Babič Saša, prof. dr. Mencej Mirjana

Študentke in študenti spoznajo temeljno terminologijo v mitologiji, odnos med mitom in ritualom, mitom in religijo, mitom in literaturo. Spoznajo glavne značilnosti in tipe mitov, zlasti indoevropskih ljudstev. Spoznajo različne metode preučevanja mitov. Spoznajo najnovejše raziskave na področju slovanske mitologije.

Temeljna literatura:
1. Dundes Alan 1984: Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Izbrana poglavja: str. 72-97, 193-206, 244-255. COBISS.SI-ID - 2977039
2. Belaj Vitomir 1998: Hod kroz godinu. Zagreb: Golden marketing. Izbrana poglavja: str. 45-98, 135-245. COBISS.SI-ID - 42774017
3. Dumézil Georges 1987: Tridelna ideologija Indoevropcev. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 140 str. COBISS.SI-ID - 1954050
4. Lincoln Bruce 1986, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
5. Segal Robert A. 1990: In Quest of the Hero. Princeton: Princeton University Press. 223 str. COBISS.SI-ID - 8545890
6. Mikhailov Nikolai 2002: Mythologia Slovenica. Trst: Mladika.Izbrano poglavje: str. 17-37. COBISS.SI-ID - 1928172

Priporočljiva literatura:
1. Katičić Radoslav 2008: Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb, Moščenička Draga: Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FF. COBISS.SI-ID - 28956461
2. Katičić Radoslav 2010: Zeleni lug. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb, Moščenička Draga: Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FF. COBISS.SI-ID - 54270818