Uvod v mitologijo

Uvod v mitologijo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Študentke in študenti spoznajo temeljno terminologijo v mitologiji, odnos med mitom in ritualom, mitom in religijo, mitom in literaturo. Spoznajo glavne značilnosti in tipe mitov, zlasti indoevropskih ljudstev. Spoznajo različne metode preučevanja mitov. Spoznajo najnovejše raziskave na področju slovanske mitologije.