Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B)

Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Chitrakar Rok, asist. dr. Zidar Forte Jana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet je sestavljen iz dveh enot:
a) Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost: B-A.
b) Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I: A-B.
Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik in obratno - B). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijo govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti. Študenti vadijo tudi tolmačenje na pogled, šepetano tolmačenje in simultano tolmačenje.

1. Gillies, A. (2017). Note-taking for Consecutive Interpreting. Oxon, New York: Routledge.2. Jones, M. R. (2002). Conference Interpreting Explained. Oxon, New York: Routledge.
2. Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Houston: Multilingual Matters
3. Matyssek, H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heilderberg: Julius Groos Verlag.5. Rozan, J. F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve: Georg.
4. Biffio Zorko, H. in Maček, A. (2015). Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
5. Gorjanc, V. (ur.) (2014). Slovensko tolmačeslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.