Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v Sloveniji v 20.stoletju. Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v EU. Različnih koncepti kulturnih politik v Evropi. Protislovja subvencioniranja knjižne produkcije. Fiksne cene knjig. Olajšave v davčni zakonodaji. Knjižnično nadomestilo. Subvencije in štipendije avtorjem. Kulturna politika na področju knjigarništva. Državni programi spodbujanja bralne kulture. Literarni festivali in nagrade. Medijska reprezentacija literature.

- Čopič, V. in Tomc, G. 1997. Kulturna politika v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

- Schmidt-Braul I.-E.M. 1997. The New Book Economy. In Council of Europe (ed.), Legislation for the Book World. Strasbourg: Council of Europe.

- Vitiello, G. 1997.Towards a New Book Economy. In Council of Europe (ed.), Legislation for the Book World. Strasbourg: Council of Europe.

- Blatnik, A., Rugelj, S., Breznik, M., Duša, Z., Grilc, U., Košir, M., Kovač, M. Zgubljeno v prodaji : slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju : [sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige], (Knjižna zbirka Premiera, Knjige o knjigah, št. 42). Ljubljana: UMco, 2005, 2005, str. 155-186. [COBISS.SI-ID 1034637]

- Blatnik, A., Čander, M., Flisar, E., Grilc, U., Grosman M., Kovač, M., Milošič, A., Rugelj, S. Slovenska knjiga včeraj in jutri : osem pogledov na pomen domače knjige, (Knjižna zbirka Premiera, Knjige o knjigah, št. 62). Ljubljana: Umco, 2007. 190 str., zvd., tabele. ISBN 978-961-6445-57-3. [COBISS.SI-ID 229846016

Rugelj, Samo: Za vsako besedo cekin. Cankarjeva založba, 2011.

Rugelj, S. et al. 2014. Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/razisk…. Dostop: 1. 2. 2015.

+ Aktualni članki iz ustrezne znanstvene periodike.