Literarni sistem II

Literarni sistem II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Winkler Bernhard, prof. dr. Virant Špela

Literarni sistem II se navezuje na predmet Literarni sistem I in ga nadgrajuje. Oba predmeta nudita uvod v literarno teorijo. Vsebina predmeta LS II je posvečena kratkemu zgodovinskemu pregledu razvoja teorije drame in teorij proznih zvrsti ter temeljnim pojmom naratologije, sklene pa jo kratek pregled literarnovedne metodologije, ki se navezuje na predmet  Literarnovedne metodologije, ki se izvaja na drugostopenjskem programu Germanistika. V središču pregleda teorij je predvsem refleksija razmerja med literaturo in realnostjo. Pregled starejših teorij izpostavlja zlasti tiste vidike, ki so osrednjega pomena za sodobno germanistično literarno vedo.
Vaje se navezujejo na predavanja. Namenjene so delu s konkretnimi besedili  in razvijanju zmožnosti analize, sinteze, argumentiranja in uporabi literarnovednih orodij.      

• Aristoteles (1982): Poetik. Stuttgart: Reclam.
• Monika Fludernik (2013): Erzähltheorie: Eine Einführung. Darmstadt: WBG.
• Benedikt Jeßing / Ralph Könen (2003): Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler.