Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje

Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

Vsebina

• Oblike in vrste sistemov za poizvedovanje glede na različne kriterije.
• Razvoj sistemov za poizvedovanje
• Tehnološki standardi, pomembni za sisteme za poizvedovanje.
• Načrtovanje sistemov za poizvedovanje glede na predvideno:
o geografsko in vsebinsko področje,
o ciljne uporabniške skupine,
o zvrsti podatkov.
• Načrtovanje in vrednotenje uporabniških vmesnikov.
• Sistemi za poizvedovanje za glasbo
• Slikovni sistemi za poizvedovanje
• Celotna besedila
• Podatkovni formati