Nemščina za prevajalce VI

Nemščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 2:

Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanje, pridobljeno pri predavanji iz kontrastivne slovnice nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti pomembne za prevajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, raba trpnika, kategorije in raba samostalniškosti nemščine in slovenščine, glagolski vid kot slovnična kategorija v slovenščini in izražanje trajanja ter dovršnosti v nemščini, , živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.