Nemški jezik v praksi III

Nemški jezik v praksi III

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

Ker imajo v poklicnem kontekstu sposobnost govorjenja in prezentacije vedno večji pomen (naj si bo to pri referatih, govorih, diskusijah, predstavitvah projektov itd.), bodo študentje pri tej predmetu dobili osnovna retorična znanja in spretnosti.
Naslednje pomembno vsebinsko težišče je posredovanje govornih sredstev, ki so pomembna za argumentiranje (npr. pri izdelavi mnenjskega besedila ali prispevka za razpravo) in javno govorjenje v nemškem jeziku.
Glede na skorajšnji vstop študentvo na trg dela je eno od glavnih težišč simulacija tipičnih situacijah pri pogovoru za službo. Vprašanja in naloge se orientirajo glede na področja, kamor se želijo študentje usmeriti po končanem študiju. TO pomeni, da jih nosilec predmeta oziroma izvajalec določi glede na sestavo skupine.

Wagner, Timm / Ansgar Kemmann (2015): Debattieren lernen. Seelze: Klett-Kallmeyer (48 str.).

Gora, Stephan (2010): Praktische Rhetorik. Rede- und Gesprächstechniken in der Schule. Seelze: Klett-Kallmeyer (izbrana poglavja).

Ausgewählte und zu Semesterbeginn verteilte Artikel zu rhetorischen Einzelaspekten.