Novejši ameriški roman

Novejši ameriški roman

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

1. Literarnozgodovinski uvod v poglavitne? značilnosti posameznih obdobij, gibanj in smeri ameriške književnosti po 2. svetovni vojni
2. Analiza in interpretacija izbranih literarnih besedil z uporabo različnih kritiških pristopov. (vojni roman, židovski roman, roman Juga, Beat generacija in nasledniki, roman značajev, etnični roman)
3. Seznanjanje z značilnostmi recepcije ameriškega romana v medkulturnem položaju.