Oddelek za klasično filologijo

Prijave na dodatne izpite roke

Zaradi nedavnih poplav in njihovih posledic je Senat filozofske fakultete UL sklenil, da se letošnje jesensko izpitno obdobje izjemoma podaljša do 27. 9. 2023. Na oddelčni seji 31. 8. 2023 je bilo dogovorjeno, da se v tem podaljšanem izpitnem obdobju na Oddelku za klasično filologijo ne bo razpisalo dodatnih rokov pri vseh predmetih, ampak se bodo do ponedeljka, 11. 9. 2023 do 12.00 na e-naslov oddelčnega tajništva (nastja.janzekovic@ff.uni-lj.si) zbirale prijave študentov za dodatne roke posameznih izpitov. Nato se bo študente po dogovoru s profesorji prijavilo na izpite z individualnimi prijavami. Po želji se lahko za dodatni izpitni rok dogovorite tudi neposredno s profesorjem, a to zaradi pregleda nad obveznostmi in situacijo obenem sporočite tudi v tajništvo.

Pri sporočanju želja/prošenj za dodatni rok navedite: vaše ime in priimek, točen oz. celoten naziv predmeta (kot je naveden v vašem elektronskem indeksu) in ime ocenjevalca (profesorja, pri katerem opravljate izpit). Za morebitne datume opravljanja kolokvijev iz lektire se, kot običajno, dogovorite kar s posameznimi izpraševalci.  

Rok za oddajo študentskih prošenj, vezanih na vpis, se je podaljšal do 26. 9. 2023, vpis v višje letnike pa do 30. 10. 2023. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi naslednje povezave z navodili, zbrane v obvestilu: Informacije in navodila za študente - vpis etc. | Oddelek za klasično filologijo | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si) 

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Ada Gruntar Jermol

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Kaja Katarina Brecelj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Marjeta Vrbinc

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka