Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitnih rokov pri prof. dr. H. Tivadar (izpitni rok 23. 1. 2024)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 23. 1. 2024, ob 15.30 v kabinetu 536/C (pogoj je prej oddano seminarsko delo)

 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 23. 1. 2024, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: četrtek 25. 1. 2024, z začetkom ob 9.30 v kabinetu 536 c (natančen razpored bo objavljen po opravljenem pisnem delu izpita)

 

Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil

PISNO: torek, 23. 1. 2024, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 24. 1. 2024, ob 11.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma SKJ

PISNO: torek, 23. 1. 2024, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 24. 1. 2024, ob 12.30 v kabinetu 536 c

 

Jezikoslovni magistrski seminar

USTNO: torek, 23. 1. 2024, ob 15.00 v kabinetu 536/C (pogoj je prej oddano seminarsko delo)

___

Logopedi

Predmeta Transkripcija in analiza govora in Zaznava govora – 3. letnik

 

Zagovor seminarskih del in ustno bo za večjo skupino v torek, 23. 1. 2024, ob 16.15 v kabinetu 536c, za diferencialni študentki pa v četrtek, 25. 1. 2024, ob 12.30.

 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih oz. v četrtek, 25. 1. 2024 ob 14.00 v kabinetu 536 c.

 

POZOR:

Morebitne nenačrtovane spremembe ur ustnih izpitov bom objavljal na tej spletni strani.

Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem v živo kot običajno ob četrtkih, 12.30 v kabinetu 536, z izjemo 8. februarja, ko je praznik in dela prost dan, in 15. februarja, ko bodo le preko ZOOM na stalni povezavi, objavljeni na spletni strani FF. Vedno pa seveda lahko pridete na konzultacije tudi po ustnih izpitih, ob vnaprejšnjem dogovoru seveda.

Študentje, ki morajo le oddati seminarsko delo, pridejo ob že dogovorjeni uri, potrkajo in če je potrebno, tudi nekaj minut počakajo, da se pogovorimo o seminarskem delu.

 

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (29. 4.–3. 5. 2024)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

SVOBODNA PALESTINA

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo k oddaji prispevkov za 12. Simpozij mladih slavistov PHILOSLAVICA 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur

Sprememba GU Jelena Filipović