Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Govorilne ure v zimskem izpitnem obdobju:

ponedeljek, 16. 1., 10.00-11.00;

ponedeljek, 23. 1., 10.00-11.00;

ponedeljek, 30. 1., 9.30-10.30;

četrtek 9. 2., 9.30-10.30

Prosim za predhodno najavo po elektronski pošti.

red. prof. dr. Danica Čerče

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (24.–28. 6. 2024)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za psihologijo

Obvestilo o zaprtosti fakultete (24. 6. in 25. 6. 2024)