Otroška in mladinska književnost za učitelje

Otroška in mladinska književnost za učitelje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, prof. dr. Blake Jason Frederick

Sodobni pogledi na otroško in mladinsko književnost
Književno besedilo in ideologija
Ciljni bralec otroške in mladinske književnosti
Vizualno podprta besedila
'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški ter mladinski književnosti
Medbesedilnost
Lingvistika, stilistika in otroška ter mladinska književnost
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu

Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., McCallum, R. 2008. New World Orders in Contemporary Children's Literature. Houndmills, Basingstoke in New York: Palgrave Macmillan.
Burke, L., T. Crowley, A. Girvin. 2000. The Routledge Language and Cultural Reader. London in New York: Routledge.
Lewis, D. 2001. Reading Contemporaray Picturebooks. London in New York: Routledge Falmer.
Mallan, K., Bradford, C. (Ur.) 2011. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Montgomery M., A. Durant, N. Fabb, T. Furniss, S. Mills. 1996 (1992). Advanced Reading Skills for Students of English Literature. London in New York: Routledge.
Nikolajeva, M., Scott, C. 2001. How picturebooks work. London: Routledge.
Pope, R. 1995. Textual Intervention. Critical & Creative Strategies for Literary Studies. London: Routledge.
Stephens, J., R., McCallum. 1998. Retelling Stories, framing Culture. Traditional story and Metanarratives in Children's literature. New York in London: Garland Publishing.
Styles, M., Bearne, E. 2003. Art, Narrative And Childhood. Stoke on Trent, UK in Sterling, USA: Trentham Books.
Zipes, Jack. 2013. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.

knjiž. besedila po dogovoru / selected literary texts