Pedagoška metodologija

Pedagoška metodologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

- Uvod.
- Osnovne metode pedagoškega raziskovanja.
- Vrste pedagoških raziskav.
- Empirične in teoretske raziskave. Deskriptivne in eksplikativne raziskave. Temeljne in uporabne raziskave. Razvojne raziskave. Evalvacijske raziskave. Longitudinalno in transverzalno raziskovanje. Zgodovinske raziskave.
- Induktivna in deduktivna spoznavna pot na področju vzgoje in izobraževanja. Viri pedagoških raziskav.
- Faze neeksperimentalne empirične raziskave.
- Postopki zbiranja podatkov v pedagoškem raziskovanju: ankete intervjuji, merske lestvice, lestvice stališč, sociometrični postopki in sistematično opazovanje, inštrumenti za merjenje znanja. Uporaba literature pri raziskovanju. Vsebinski izpiski iz virov. Bibliografski podatki o virih. Dokumentiranje citatov, povzetkov in ostalega z ustrezno navedbo virov.
- Poročilo o raziskavi. Struktura poročila pri temeljnih vrstah raziskav.