Predavanja predavateljev s partnerskih univerz

Predavanja predavateljev s partnerskih univerz

Stopnja: 2

Ure predavanj: 16

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Muršič Rajko

Predmet je odprtega tipa in nadgrajuje siceršnjo izbiro študentov pri izbirnih predmetih oz. Kreolovih modulih. Vsebino predavanj za vsak sklop predavanj posebej predlaga gostujoči predavatelj ali predavateljica, domači koordinator programa pa k predavanjem usmeri študente. Vsebine bistveno dopolnjujejo ponudbo matičnega programa.

Predavanja vsako leto izvedeta po dva predavatelja s partnerskih oddelkov.

Temeljno literaturo za predavanja vsakokrat sproti predlagata gostujoča predavatelja.