Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. dr. Oven Jacqueline

Pregled skladenjskih sredstev reformulacije (podredja, priredja – mnogovezje/brezvezje; deležniški, glagolniški, nedoločniški polstavki; glagolski način; povzemanje, parafraziranje; povezovalci, itd.).
Reformulacija različnih (splošnih) besedil: informativnih, časopisnih, poljudnoznanstvenih; stilno zaznamovana/nezaznamovana besedila).

• Descotes-Genon Ch. et al: L'exercisier. Grenoble: PUG, 2010. 335 str. COBISS.SI-ID - 48626786
• B. Chovelon. M. Barthe: Expression et style. Grenoble: PUG, 2002. 152 str. COBISS.SI-ID - 512427295
• J. P. Colin: Dictionnaire des difficultés du français. Pariz: Robert, cop. 1994. 623 str. COBISS.SI-ID - 1462332