zgodovina

Raziskovalci in raziskovalke

Fakulteta se z okoli 450 registriranimi raziskovalci in raziskovalkami ter strokovnimi in tehničnimi sodelavci aktivno vključuje v raziskovalno delo v okviru temeljnih, aplikativnih, razvojnih domačih in mednarodnih projektov.

Fakulteta se z okoli 450 registriranimi raziskovalci ter strokovnimi in tehničnimi sodelavci aktivno vključuje v raziskovalno delo v okviru temeljnih, aplikativnih, razvojnih domačih in mednarodnih projektov. Ti so v pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega inštituta združeni znotraj 13 raziskovalnih skupin:

0581-001 Filozofija pri Znanstvenem inštitutu
0581-002 Muzikologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-003 Zgodovinopisje pri Znanstvenem inštitutu
0581-004 Umetnostna zgodovina pri Znanstvenem inštitutu
0581-005 Etnologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-006 Literarne vede pri Znanstvenem inštitutu
0581-007 Sociološke raziskave in kulturologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-008 Psihološke raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-009 Pedagoške in andragoške raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-010 Geografske raziskave pri Znanstvenem inštitutu
0581-011 Jezikoslovje pri Znanstvenem inštitutu
0581-012 Arheologija pri Znanstvenem inštitutu
0581-013 Informacijska znanosti in bibliotekarstvo pri Znanstveno raziskovalnem inštitutu

 

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi